niedziela, kwietnia 19, 2009

Dlaczego wspieram Bernarda Margueritte?

Tytuł tego wpisu tylko pozornie nie ma związku z tematyką mojego bloga. Otóż jeśli ktoś nie jest akurat czytelnikiem felietonów Bernarda Margueritte, to może nie wiedzieć, że w tekstach tego znanego, francusko-polskiego dziennikarza (związanego z naszym krajem od ponad 40 lat) ekologia i ochrona środowiska są obecne często i to w sposób dość zaangażowany.

Zacytuję tutaj fragment e-maila, jaki otrzymałem niedawno od p. Bernarda Margueritte:

Tematyka pro-ekologiczna jest dla mnie bardzo istotna od lat. Jestem nawet redaktorem pisma "Woda i życie" (co prawda ukazał się dotąd tylko jeden numer z powodu braku funduszów, ale może to się poprawić). Bardzo dużo pisałem o ochronie środowiska. W moim programie jest nie tylko ochrona wspaniałych walorów naturalnych Polski (Wisła, królowa rzek, Tatry, Mazury...), ale i propozycja utworzenia funduszu europejskiego dla subwencjonowania pro-ekologicznej transformacji domów.

Szczególnie ucieszyło mnie to ostatnie zdanie, jako wyraźna zapowiedź rozszerzenia zainteresowań Bernarda Margueritte
w stronę jakże mi bliską, czyli termomodernizacji, energooszczędności i praktycznego stosowania odnawialnych źródeł energii. Umieszczenie w programie wyborczym propozycji unijnego dofinansowywania takiej działalności jest świetnym pomysłem i należy tylko mieć nadzieję, że znakomity kandydat PSL-u zostanie Euro-Posłem i słowa dotrzyma...

Chciałbym z p. Bernardem porozmawiać o szczegółach Jego pomysłu a wywiad zamieścić w vortalu EnergieOdnawialne.pl.
Bo należy pamiętać, że dofinansowanie z funduszy unijnych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zostało już uwzględnione (budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i sportu). W tym przypadku dodatkowo istnieje możliwość przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła – z preferencją dla wykorzystujących odnawialne źródła energii). Pula środków, którą mogą otrzymać samorządy na projekty związane z termomodernizacją, to ponad 55,27 mln euro, przy czym maksymalny poziom dofinansowania projektów finansowanych z działania 9.3. wynosi 50 proc.

Podobnie traktowane były budynki użyteczności publicznej w ramach działania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Łączna kwota przyznana Polsce w 2005 r. to 533,51 mln euro! (dofinansowanie 60%-90% m.in. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, likwidację przestarzałych kotłowni węglowych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii).

Gdyby udało się uzyskać tego rodzaju dofinansowanie dla pozostałych, niepublicznych budynków, byłoby to osiągnięcie niebywałe. Trzymam kciuki! -------------------------------------------------------------------------------------------- Oprócz zamieszczonego obok linku do bloga margueritte.info podaję odnośnik do oficjalnej strony: http://www.margueritte.europa.pl

Brak komentarzy: